HUNG NINH, M.D

hinh-hung

HUNG NINH, M.D

Internal Medicine and Gynecology

EDUCATION

Bác Sĩ Ninh Hùng là chuyên gia về Nội khoa, Sản khoa và các bệnh Phụ Nữ. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm điền trị bệnh nhân trong lĩnh vực này tại Santa Clara.

SPECIALTIES

PUBLICATIONS

CLINIC ADDRESS

HOSPITAL AFFILIATIONS