Các Chương Trình HMO

Dưới đây là danh sách phần lớn các chương trình HMO được áp dụng tại hệ thống phòng khám của Tổ hợp bác sĩ gia đình. Nếu bạn không thấy chương trình bảo hiểm của mình được liệt kê ở đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể làm việc với công ty bảo hiểm của bạn. Nếu bạn không có bảo hiểm, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận tiền mặt hoặc séc. Chương trình Medicare và Medi-Cal cũng được áp dụng tại các phòng khám của chúng tôi.

Các Tổ Chức Duy Trì Sức Khỏe (HMO)

Các Công Ty Thuộc HMO Có Hợp Đồng Với Medicare

Các Công Ty Thuộc HMO Có Hợp Đồng Với Medi-Cal

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Tổ hợp bác sĩ gia đình nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bảo hiểm.

Những Lời Khuyên Trong Việc Thỏa Thuận Với Bác Sĩ Của Tổ Chức HMO

  • Nhiều tổ chức HMO yêu cầu bạn chọn một bác sĩ chăm sóc chí Bác sĩ đó sẽ là người liên hệ chính của bạn với HMO khi đề cập đến các vấn đề y tế. Hãy chắc chắn rằng bạn tìm thấy một bác sĩ mà bạn có thể khám lâu dài. Đôi khi các thành viên chỉ cần chọn một tên trong danh sách hoặc HMO sẽ chỉ định một bác sĩ chăm sóc chính. Tìm hiểu bác sĩ đó qua một vài lần khám. Nếu bạn khám với bác sĩ đó có hiệu quả thì được rồi. Nếu không, hãy nói chuyện với những người cùng trong HMO, hoặc cùng nhóm y tế, để xem liệu họ có thể giới thiệu một bác sĩ mà bạn có thể làm việc hiệu quả hay không. Hãy xem liệu ai đó ở HMO hoặc nhóm y tế có thể đề xuất ai đó không.
  • Hãy tôn trọng thời gian của bác sĩ. Các bác sĩ của chương trình sức khỏe lphải chịu nhiều áp lực về thời gian vì họ có nhiều bệnh nhân cần khám và muốn chăm sóc tốt nhất có thể cho từng bệnh nhâ
  • Khi đến gặp bác sĩ, hãy luôn đảm bảo rằng bạn sẵn sàng sử dụng thời gian của mình một cách khôn ngoan. Hãy viết ra những nỗi lo lắng của bạ Bạn có những triệu chứng gì, bạn lo lắng điều gì, kỳ vọng của bạn là gì? Hãy hỏi tất cả các câu hỏi quan trọng đối với bạn, đồng thời thành thật và cởi mở với bác sĩ nếu họ đặt câu hỏi cho bạn. Đừng vội vàng nếu có điều gì đó trong đầu mà bạn chưa làm được khi thời gian hẹn sắp hết.
  • Nếu bạn nghĩ rằng bạn cần gặp bác sĩ chuyên khoa, bạn sẽ phải thảo luận điều này với bác sĩ chăm sóc chính của mì Hầu hết các tổ chức HMO đều yêu cầu bác sĩ chăm sóc chính chấp thuận các cuộc hẹn với bác sĩ chuyên khoa.
  • Nếu bạn không chắc chắn bác sĩ của mình đã chẩn đoán đúng hoặc điều trị đúng, đặc biệt nếu liên quan đến một thủ thuật lớn như phẫu thuật, bạn có quyền gặp bác sĩ khác để tham khảo ý kiến thứ Trong nhiều trường hợp, HMO sẽ thanh toán chi phí tư vấn ý kiến thứ hai. Ý kiến thứ hai có thể xác nhận những gì bác sĩ đầu tiên của bạn nói, nhưng trong một số trường hợp, bác sĩ thứ hai nhìn thấy điều gì đó mà bác sĩ thứ nhất đã bỏ sót hoặc biết điều gì đó mà bác sĩ thứ nhất không biết.
  • Nếu chương trình chăm sóc sức khỏe của bạn không cho phép bạn có ý kiến thứ hai, hãy yêu cầu giải thích và yêu cầu họ đưa điều khoản này vào văn bả
  • Một lần nữa, hãy làm quen với quy trình khiếu nại trong chương trình chăm sóc sức khoẻ của bạ Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ quyết định y tế nào, quy trình khiếu nại của chương trình được thiết kế như là bước đầu tiên để giải quyết vấn đề.
“Nếu bạn đang tìm kiếm một bác sĩ hiểu rõ công việc của mình và luôn làm cho bạn cảm thấy mình là bệnh nhân duy nhất ở đó thì bác sĩ Tuấn chính là người bác sĩ dành cho bạn! “ – Phu L.