Sẵn Sàng Phục Vụ Bạn

Tổ hợp bác sĩ gia đình có các phòng khám trên khắp khu vực San Jose. Chúng tôi không ngừng mở rộng để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bạn. Phòng khám của chúng tôi mở cửa các ngày trong tuần và Thứ Bảy. Phương pháp tiếp cận bệnh nhân của chúng tôi là chia thành các nhóm bao gồm bác sĩ, PA, NP, điều dưỡng, hộ lý, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác và các thành viên khác của nhóm chăm sóc để cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện nhất cho bệnh nhân của mình.
Chúng tôi nhận thấy San Jose là một cộng đồng đa sắc tộc, do đó chúng tôi có đội ngũ nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Tagalog, tiếng Hàn và tiếng Hindi để trợ giúp bạn.

Địa điểm Các Phòng Khám

Giờ làm việc
Thứ Hai – Thứ Sáu 9:00 – 17:00
Thứ Bảy – 8:00 – 12:00

  • Top Care Medical Group Camden

   2242 Camden Avenue, Suite 204 | San Jose, CA 95124
   Phone: (650)383-4768
   Fax: (650)772-5372
   Call For Appointment
  • Top Care Medical Group Lexann

   1569 Lexann Ave #112 | San Jose, CA 95121
   Phone: (408) 532-0105
   Fax: (408) 532-0106
   Call For Appointment
  • Top Care Medical Group Jose Figueres

   200 Jose Figueres Avenue, Suite 380 | San Jose, CA 95116
   Phone: (408) 259-0737
   Fax: (408) 259-0649
   Call For Appointment
  • Top Care Medical Group Alum Rock

   2820 Alum Rock Avenue, Suite #2 | San Jose, CA 95127
   Phone: (408) 729-2900
   Fax: (408) 254-9090
   Call For Appointment
  • Top Care Medical Group Burdette

   1661 Burdette Drive, Suite I | San Jose, CA 95121
   Phone: (408)270-9642
   Fax: (408)270-9696
   Call For Appointment
  • Top Care Medical Group Evergreen

   Evergreen Medical Center Building | 2365 Quimby Road, Suite 260 | San Jose, CA 95122
   Phone: (408)915-5677
   Fax: (408)915-4577
   Call For Appointment
  • Top Care Medical Group Oakland

   412 8TH Street, Suite B | Oakland, CA 94607
   Phone: (510)452-4690
   Fax: (510)452-4805
   Call For Appointment

 • Contact Form

Là một người mẹ, dịch vụ hữu ích nhất mà Tiến sĩ Nigam mang lại cho tôi là tư vấn Phụ huynh. Nhân viên văn phòng rất thân thiện và dễ mến.

– Mohini J., Mohini J. Review