Các Chương Trình PPO

Dưới đây là danh sách phần lớn các chương trình PPO được áp dụng tại  các phòng khám của Tổ hợp bác sĩ gia đình. Nếu bạn không thấy chương trình bảo hiểm của mình được liệt kê ở đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể làm việc với công ty bảo hiểm của bạn. Nếu bạn không có bảo hiểm, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận tiền mặt hoặc séc. Chúng tôi cũng chấp nhận Medicare và Medi-Cal

(PPO) Các Tổ Chức Bác Sĩ Được Yêu Thích PPO

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Tổ hợp bác sĩ gia đình nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bảo hiểm.

“Đây là cách chăm sóc bệnh nhân nằm viện tốt nhất của bất kỳ bác sĩ nào tôi đã từng trải qua. Bác sĩ Siao là người có kinh nghiệm, thấu hiểu, kiên nhẫn và thực sự lắng nghe bệnh nhân của mình. “ – Grant S.