• BS. BÙI HỮU HỒNG

  Bác sĩ nội khoa

  Education

  Trường  Y & Bác sĩ Nội trú

  Trường  Y Sài Gòn

  Trung  tâm Y tế Wyckoff Heights, Brooklyn, NY

  Specialties

  Bác sĩ Hồng là chuyên gia về Nội khoa tại San Jose, CA. Ông đã từng có 48 năm kinh nghiệm điều trị bệnh nhân trong lĩnh vực này.

  Clinic Address

  • Top Care Medical Group Burdette

   1661 Burdette Drive, Suite I | San Jose, CA 95121
   Phone: (408)270-9642
   Fax: (408)270-9696
   Call For Appointment