Cảm ơn bác sĩ Tuấn vì sự chăm sóc tuyệt vời và luôn làm cho tôi cảm thấy yêu đời hơn mỗi lần tôi gặp bác sĩ.