Bác sĩ Nong là một bác sĩ mẫu mực. Rất hiểu biết và chuyên nghiệp. Bác sĩ điều trị cho mẹ tôi bằng sự quan tâm và kiên nhẫn. Tôi khuyên mọi người nên đến khám bác sĩ này.”